Ještě 1 500 Kč a dopravu máš ZDARMA

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

Tento dokument popisuje jak získáváme, používáme a  dále nakládáme s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.koloseumnutrition.cz (dále jen „webovérozhraní“). Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů.

Správce osobních údajů:

KOLOSEUM NUTRITION s. r. o.

Sokolovská 2233/76, 323 00  Plzeň

IČ:  05130280

vedená u Krajského soudu v Plzni

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Sokolovská 2233/76, 323 00  Plzeň

Kontaktní e-mail:info@koloseumnutrition.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá proto při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při registraci. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobníúdaje?

Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

Osobní údaje zadané při registraci můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení registrovaného uživatelského účtu.

Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu. 

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme na základě našeho oprávněného zájmu také pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání  obchodních sdělení, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.  

 

Jak využíváme cookies

Cookies Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky. Soubor cookie však v žádném případě neobsahují vaše osobní údaje. Více informací o cookies zde.

Komu předáváme vaše osobní údaje

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností.

 

  Jaké máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

-      požádat o informaci týkající se zpracování vašich osobních údajů správcem,

-      požádat o zaslání přehledu vašich osobních údajů,

-      požádat o opravu nepřesných údajů,

-      požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel zpracovávání nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

-      požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že je správce již nepotřebuje,

-      můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů,

-      můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.