Ještě 1 500 Kč a dopravu máš ZDARMA

Uděluji souhlas se zpracováním všech osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů či o ochraně osobních údajů, (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) společnosti KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., se sídlem Sokolovská 2233/76, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ 05130280, která je správcem a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele).

Dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce – zejména pro zasílání newslettru, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10-ti let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.